Att säga att det sker förändringar i medielandskapet är att säga att efter det blir natt kommer det sedan att bli dag. Men nu har förändringarna kommit med närmre mellanrum i takt med att vi människor befinner oss mer bakom en skärm än framför den.

1653500-man-s-mind-with-jigsaw-puzzleVi har tidigare skrivit om vad en produktionsbyrå är för något och varför man ska anlita deras tjänster. Nu är produktionsbyråer, pr-byråer, webbyråer och traditionella reklambyråer en självklarhet i samhället och får ge plats åt uppstickarna som jobbar med internet – alltså sökmotorbyråerna. I takt med att fler och fler använder internet till att söka information och handla varor och produkter är dte en guldgruva om företagen syns rätt. Det är med andra ord enkla kunder. Att jobba med digital marknadsföring är otroligt hett just nu och är som reklambranschen var på 60-talet nu inne i en guldålder där man kan ge bra vinter åt sina kunder. Då Google bara växer och växer med sina tjänster finns det en marknad som aldrig tycks sina.

Men när det kommer till denna förändring så är det viktigt att alla som jobbar med marknadsföring är uppdaterade på de senaste trenderna och hänger med i utvecklingen. För annars betyder den katastrof för ens kunder. Och att hänga med i utvecklingen handlar just nu även om att ha ett logiskt sinne och att tänka till lite själv för vad man tro kommer att slå igenom längre fram. Man måste kunna våga vara i framkant och tro på sin kompetens och även på tekniken. men man måste även våga göra chansningar och att ha ett bra förtroende hos sina kunder. Förändringen sker snabbt så det gäller att vara påläst och att se till så man har Google på sin sida som en bra vän.